Nieuws

Vanaf nu zullen er regelmatig nieuwsberichten geplaatst worden op deze website. Via twitter wordt er melding gemaakt van nieuwe berichten op onze website. Voor vragen over deze informatie kunt u mailen naar info@hoad.nl

 

Strengere regels voor AOW inkoopverzekering

1-8-2014

In de situatie waarbij iemand een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond, zal deze persoon gedurende deze periode wellicht niet verzekerd zijn geweest voor de AOW. Vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal hierdoor een lager AOW pensioen worden uitgekeerd.
Door het afsluiten van een vrijwillige verzekering gedurende de 'buitenlandperiode' kan worden voorkomen dat iemand een lager AOW pensioen ontvangt. De regels voor het vrijwillig kunnen inkopen van ontbrekende AOW jaren worden (als de 1e en 2e kamer hiermee instemmen) met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 aanzienlijk strenger.

Naast de bestaande regel, dat voor het inkopen over de 'buitenlandperiode' niet een andere wettelijke ouderdomsverzekerings van toepassing geweest is, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Abeidsvoorwaarde, op het moment van inkoop moet degene in Nederland verzekerd zijn voor de AOW en tevens werkzaam zijn in Nederland in loondienst of als zelfstandige;
  • Verzekeringsvoorwaarde, op het moment van inkoop moet degene minimaal 5 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor de AOW;
  • Arbeidsverledenvoorwaarde, op het moment van inkoop moet degene minimaal 5 jaar in Nederland in dienstbetrekking zijn geweest of als zelfstandige hebben gewerkt.

Daarnaast is de minimuminkooppremie per jaar fors omhoog gegaan van € 507,- naar € 2.429,-. Indien het inkomen in een jaar hoger is dan het wettelijk minimumloon, dan hangt de hoogte van de inkooppremie af van de hoogte van het inkomen, daarbij geldt wel een maximumpremie van € 5.069,-

 

 

 

 

Terug naar overzicht
hoad.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.      Deze melding verbergen