Nieuws

Vanaf nu zullen er regelmatig nieuwsberichten geplaatst worden op deze website. Via twitter wordt er melding gemaakt van nieuwe berichten op onze website. Voor vragen over deze informatie kunt u mailen naar info@hoad.nl

 

<<   1   [2]   

Introductie premiekorting jongeren

Vanaf 1 juli 2014 kunt u gebruikmaken van een nieuwe premie-korting; de premiekorting jongeren. Dit is een tijdelijke stimulerings-regeling om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. Omdat het kabinet niet wil dat werkgevers wachten met het aannemen van jongeren kunt u de premiekorting toepassen voor een werknemer die u in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst neemt en die op het moment van in dienst treden 18 jaar of ouder maar jonger dan 27 jaar is.

Voorlopige teruggaaf 2014

Vanaf 2015 zullen voorlopige teruggaven IB en Vbp worden gebaseerd op de laatst bekende definitieve aanslagen. Voorheen werden de voorlopige aanslagen opgelegd op basis van een gemiddelde van de laatste 3 jaren. Door deze wijziging wordt voorkomen dat ten onrechte teveel belasting wordt uitbetaald.

ANBI Stichting moet website doorgeven

In de week van 19 tot en met 23 mei 2014 stuurt de Belastingdienst een brieven naar algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) waarvan nog geen website is doorgegeven aan de Belastingdienst. In deze brief wordt aan de ANBI's gevraagd vóór 1 juli 2014 alsnog hun internetadres door te geven.

Aangifte Schenkbelasting

Als er een schenking is ontvangen in 2013 dient hier mogelijk aangifte schenkbelasting voor te worden gedaan. Indien meer dan de 'normale vrijstelling' wordt geschonken en een beroep wordt gedaan op een bijzondere (verhoogde) vrijstelling dient vóór 1 maart 2014 aangifte schenkbelasting te worden gedaan als een aangiftebiljet is uitgereikt.

Beperking aftrek kosten levensonderhoud kinderen

In 2014 zullen de aftrekbare kosten voor levensonderhoud van kinderen in vergelijking tot 2013 afnemen. In 2015 zal de aftrekmogelijkheid waarschijnlijk zelfs helemaal komen te vervallen. Vanaf 2014 zijn kosten voor levensonderhoud aftrekbaar indien voor meer dan € 416,- per kwartaal wordt uitgegeven als volgt:.

NOAB Herkwalificatie

Hoad voldoet aan de gestelde eisen voor continuering van het gekwalificeerd lidmaatschap bij de NOAB!

Verplichte salarisverhoging DGA

Vanaf 1 januari 2014 is het voor de directeur-grootaandeelhouder verplicht om het minimale salaris te verhogen van € 43.000,- naar € 44.000,- per jaar. (een lager loon is soms mogelijk afhankelijk van de situatie en zal moeten worden aangetoond).

Wilt een lening aangaan bij een familielid?

Sinds kort stelt de Belastingdienst strengere eisen bij het verstrekken van een hypotheeklening aan een familielid. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Victor Jagerman. Mocht u hierover meer informatie willen ontvangen, stuur dan een email naar info@hoad.

<<   1   [2]   
hoad.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik HIER voor meer informatie.      Deze melding verbergen