ANBI Stichting moet website doorgeven

In de week van 19 tot en met 23 mei 2014 stuurt de Belastingdienst een brieven naar algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) waarvan nog geen website is doorgegeven aan de Belastingdienst. In deze brief wordt aan de ANBI’s gevraagd vóór 1 juli 2014 alsnog hun internetadres door te geven. .

Als een ANBI haar internetadres niet voor 1 juli 2014 doorgeeft, trekt de Belastingdienst met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de ANBI-status in. Daardoor kunnen deze instellingen niet meer gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Het doorgeven van het internetadres kan telefonisch gebeuren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.