Beperking aftrek kosten levensonderhoud kinderen

In 2014 zullen de aftrekbare kosten voor levensonderhoud van kinderen in vergelijking tot 2013 afnemen. In 2015 zal de aftrekmogelijkheid waarschijnlijk zelfs helemaal komen te vervallen.

Vanaf 2014 zijn kosten voor levensonderhoud aftrekbaar indien voor meer dan € 416,- per kwartaal wordt uitgegeven als volgt:.

  • € 205,- (voor een kind jonger dan 6 jaar) (aftrek in 2013: € 205).
  • € 250,- (voor een kind tussen 6 jaar en 12 jaar) (aftrek 2013: € 355,-).
  • € 290,- (voor een kind tussen 12 jaar en 18 jaar) (aftrek 2013: € 415,-).
  • € 250,- (voor een kind tussen de 18 jaar en 21 jaar) (aftrek 2013: € 355,-).

Indien meer dan € 500,- wordt bijgedragen aan de levensonderhoud van uw kind boven de 18 en bovendien voor meer dan 50% in de totale kosten voor levenonderhoud wordt bijgedragen, wordt de aftrek nog verhoogft met € 250,- naar € 500,- (aftrek 2013 bedroeg € 710,-)

Voor uitwonend kind waarbij voor meer dan 90% aan de levensonderhoud wordt bijgedragen geldt een aftrek van € 750,- (aftrek 2013 bedroeg € 1065)

Van belang is dat indien het kind zelf inkomen heeft er rekening mee moet worden gehouden dat het (deels) in eigen onderhoud kan voorzien. Bij de uitgaven voor levensonderhoud van uw kind mogen de uitgaven die uw fiscale partner doet meegenomen worden om zo de maximale aftrek te benutten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.