Nederlandse dividendbelasting in strijd met EU recht?

Het HvJ EU heeft uitspraak gedaan inzake de toepassing van de Nederlandse dividendbelasting. De Europese rechter heeft in deze uitspraken beslist dat de Nederlandse dividendbelasting in strijd is met de Europese vrijheid van het verkeer van kapitaal. Van een dergelijke strijd is sprake wanneer de belastingdruk op dividenden betaald aan binnenlands belastingplichtigen lager is dan de belastingdruk wanneer wordt betaald aan buitenlands belastingplichtigen.

Wat betekent dit:
Verkrijgt u als buitenlandse vennootschap of buitenlands natuurlijk persoon dividenden vanuit een Nederlandse Vennootschap dan is het aan te raden na te gaan of de belastingdruk voor u als ontvanger hoger is dan als u in Nederland was gevestigd of had gewoond. Als de belastingdruk voor u hoger is dan geeft dit arrest aanleiding om het exces van de in Nederland geheven dividendbelasting terug te vragen.

Voor meer informatie over deze uitspraak en advies kunt u contact opnemen via info@hoad.nl

Ipad is geen telefoon maar computer

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 11 september 2015 (ECLI:NL:HR:2015:2496) geoordeeld dat de Ipad onder de categorie ‘computer en dergelijke apparatuur’ in de zin van art. 15b lid 1 onderdeel s Wel LB 1964 valt en niet zal worden aangemerkt als telefoon. De Hoge raad stelt zich daarbij op het standpunt dat bij ‘dergelijke apparatuur’ kan worden gedacht aan elektronische apparatuur die geheel of gedeeltelijk is bedoeld voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht.

Hebt u in het verleden uw personeel een ipad verstrekt dan zal deze met terugwerkende kracht als computer worden aangemerkt. Gevolg hiervan is dat deze enkel belastingvrij verstrekt had mogen worden wanneer deze voor meer dan 90% zakelijke is gebruikt.

In de huidige Werkkostenregeling zal de ipad echter aan het noodzakelijkheids criterium moeten voldoen, is dit niet het geval dan valt deze in de vrije ruimte of is deze belast. Voor meer informatie over de Werkkostenregeling kunt u contact opnemen via info@hoad.nl

Geen sms-bericht meer ter herinnering btw-aangifte voor ondernemers

Dient u zelf de aangifte omzetbelasting in en maakt u gebruik van de sms-Alert van de Belastingdienst? Let dan op!

De Belastingdienst zal per augustus 2015 stoppen met het versturen van sms-berichten om ondernemers te herinneren aan hun btw-aangiften. Houdt er daarom rekening mee dat u zelf per augustus moet gaan bijhouden wanneer de aangiftes moeten worden ingediend.

Een leuk alternatief is de ‘Btw-alert’ app die de Belastingdienst recentelijk heeft uitgebracht, hiermee kunt u de herinneringen zelf instellen. Daarnaast heeft de app een aantal extra functionaliteiten, zoals betalingskenmerken opzoeken en alle aangiftedatums van het jaar op een rij zetten.

VAR & BGL in prullenbak

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, komt met een nieuw voorstel om schijnzelfstandigheid bij ZZP’ers tegen te gaan. Hierbij zal de BGL, beschikking geen loonheffing en de VAR komen te vervallen.

In het voorstel kunnen ZZP’ers vanaf 1 januari 2016 werken met vooraf goedgekeurde modelcontracten waarmee er geen twijfel meer bestaat over de zelfstandigheid van de ZZP’er. De modelcontracten worden vooraf beoordeeld door de Belastingdienst op ondernemersfeiten. Als de contracten goedgekeurd worden zijn deze voor iedereen te downloaden via de website van de Belastingdienst. Bij het correct toepassen van het modelcontract zijn zowel opdrachtgever als ZZP’er gevrijwaard van aanspraken achteraf.

Echter bij malafide opdrachtgevers die schijnconstructies gebruiken om ZZP’ers in te huren is wel degelijk sprake van medeverantwoordelijkheid. De Belastingdienst gaat hierop controleren, bij het niet nakomen van de voorwaarden in het contract zal de opdrachtgever, samen met de ZZP’er aansprakelijk zijn als de werkzaamheden worden beoordeeld als een dienstbetrekking.

Werkkostenregeling vanaf 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 is het volgens de wet verplicht voor alle ondernemingen om over te stappen op de ‘Werkkostenregeling’.

Deze nieuwe regeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel in de loonbelasting. Vanaf 1-1-2015 geldt in algemene zin dat een vergoeding tot het loon wordt gerekend, waarover loonbelasting moet worden afgedragen.

Tot het einde van het jaar hebt u echter nog de mogelijkheid een aantal zaken onbelast te verstrekken:

Een fiets tot max. € 749
Een kerstpakket ter waarde van € 70 (20 % eindheffing) of daarboven tegen tabeltarief
Een tablet (let op: gebaseerd op een uitspraak van het Gerechtshof; de staatssecretaris is in cassatie gegaan).

Bent u van plan bovenstaande goederen te verstrekken doe dit dan vóór 1 januari!

Wilt u meer informatie over de WKR en/of wilt u weten wat de gevolgen van deze regeling zijn voor u, neem dan contact met ons op via info@hoad.nl of Tel: 020 – 427 52 52.

Seminar Muzikanten en Artiesten

Op 10 december organiseren wij een seminar voor muzikanten en artiesten. In deze seminar zal worden ingegaan op het ondernemerschap en de fiscaliteit.Bent u artiest of muzikant dan nodigen wij u van harte uit. De seminar vindt plaats op 10 december van 18.00 tot 19.00 op het Atlantisplein 1. Aan het einde van de seminar is er uiteraard gelegenheid voor vragen en opmerkingen.

Inschrijven kunt u via info@hoad.nl

Tot 10 December! Kijk ook op: https://www.facebook.com/#!/events/304876616386892/

HOAD gaat verhuizen!

Per 17 november 2014 zal Hoad niet meer gevestigd zijn aan de Stadhouderskade 157. Wij verhuizen naar het Atlantisplein 1 te Amsterdam.

Het kantoor is gevestigd in het Q-Factory gebouw te midden van een modern winkelgebied. Zowel met het openbaar vervoer als met de auto makkelijk te bereiken. Bezoekers met de auto kunnen parkeren in het nabij gelegen Q-park. Voor bezoekers met het openbaar vervoer ligt Station Muiderpoort op slechts 5 minuten loopafstand.

Tot ziens in ons nieuwe kantoor!

Ons nieuwe adres:
Atlantisplein 1
1093 NE Amsterdam
Tel: 020-4275252

Gevolgen wijziging hoogte heffingskorting en eigenwoningforfait

In 2015 kunt u als belastingplichtige worden geconfronteerd met extra te betalen bedrag voor de Inkomstenbelasting 2014.

De hoogte van uw heffingskortingen zullen voor 2014 worden vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Mensen met een relatief hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.

Hebt u reeds in het begin van 2014 een voorlopige teruggave of aanslag ontvangen? Dan is deze gebaseerd op het oude recht. In de definitieve aanslag zullen uw heffingskortingen worden berekend aan de hand van uw inkomen. Hebt u daarnaast een eigen woning dan krijgt u ook te maken met de verhoging van het eigenwoningforfait die ook niet is meegenomen in de oorspronkelijke berekening door de Belastingdienst.

Houdt u er rekening mee dat deze wijzigingen in 2015 kunnen leiden tot een extra te betalen bedrag van gemiddeld € 150,- tot € 300,- met uitschieters tot € 700,-.
Terug naar overzicht

Strengere regels voor AOW inkoopverzekering

In de situatie waarbij iemand een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond, zal deze persoon gedurende deze periode wellicht niet verzekerd zijn geweest voor de AOW. Vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd zal hierdoor een lager AOW pensioen worden uitgekeerd.Door het afsluiten van een vrijwillige verzekering gedurende de ‘buitenlandperiode’ kan worden voorkomen dat iemand een lager AOW pensioen ontvangt.

De regels voor het vrijwillig kunnen inkopen van ontbrekende AOW jaren worden (als de 1e en 2e kamer hiermee instemmen) met terugwerkende kracht tot 24 maart 2014 aanzienlijk strenger.Naast de bestaande regel, dat voor het inkopen over de ‘buitenlandperiode’ niet een andere wettelijke ouderdomsverzekering van toepassing geweest is, gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Arbeidsvoorwaarde, op het moment van inkoop moet degene in Nederland verzekerd zijn voor de AOW en tevens werkzaam zijn in Nederland in loondienst of als zelfstandige;Verzekeringsvoorwaarde, op het moment van inkoop moet degene minimaal 5 jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor de AOW;

Arbeidsverledenvoorwaarde, op het moment van inkoop moet degene minimaal 5 jaar in Nederland in dienstbetrekking zijn geweest of als zelfstandige hebben gewerkt.Daarnaast is de minimuminkooppremie per jaar fors omhoog gegaan van € 507,- naar € 2.429,-.

Indien het inkomen in een jaar hoger is dan het wettelijk minimumloon, dan hangt de hoogte van de inkooppremie af van de hoogte van het inkomen, daarbij geldt wel een maximumpremie van € 5.069,-

Terug naar overzicht

Loonkostensubsidie door participatiewet

Per 1 januari 2015 wordt de participatiewet ingevoerd. Dit leidt ertoe dat mensen met een handicap meer kans krijgen op de arbeidsmarkt. Indien een bedrijf mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpt, dan komt het bedrijf mogelijk in aanmerking voor een loonsubsidie. De subsidie bestaat uit een bedrag voor de verminderde arbeidsproductiviteit van de werknemer.