Gevolgen wijziging hoogte heffingskorting en eigenwoningforfait

In 2015 kunt u als belastingplichtige worden geconfronteerd met extra te betalen bedrag voor de Inkomstenbelasting 2014.

De hoogte van uw heffingskortingen zullen voor 2014 worden vastgesteld aan de hand van uw inkomen. Mensen met een relatief hoger inkomen krijgen daardoor minder korting op hun belasting.

Hebt u reeds in het begin van 2014 een voorlopige teruggave of aanslag ontvangen? Dan is deze gebaseerd op het oude recht. In de definitieve aanslag zullen uw heffingskortingen worden berekend aan de hand van uw inkomen. Hebt u daarnaast een eigen woning dan krijgt u ook te maken met de verhoging van het eigenwoningforfait die ook niet is meegenomen in de oorspronkelijke berekening door de Belastingdienst.

Houdt u er rekening mee dat deze wijzigingen in 2015 kunnen leiden tot een extra te betalen bedrag van gemiddeld € 150,- tot € 300,- met uitschieters tot € 700,-.
Terug naar overzicht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.