Introductie premiekorting jongeren

Vanaf 1 juli 2014 kunt u gebruikmaken van een nieuwe premie-korting; de premiekorting jongeren. Dit is een tijdelijke stimulerings-regeling om de werkloosheid onder jongeren tegen te gaan. Omdat het kabinet niet wil dat werkgevers wachten met het aannemen van jongeren kunt u de premiekorting toepassen voor een werknemer die u in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016 in dienst neemt en die op het moment van in dienst treden 18 jaar of ouder maar jonger dan 27 jaar is.

Er gelden drie nadere voorwaarden:

1. De werknemer had direct voorafgaande aan de dienstbetrekking met u een WW- of bijstandsuitkering;
2. Er is sprake van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor ten minste zes maanden;
3. De overeengekomen arbeidsduur is ten minste 32 uur per week.

Neemt u dus in 2014 of 2015 een jongere werknemer aan die aan de criteria voldoet dan heeft u recht op een premiekorting. De premiekorting loopt zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal 24 maanden. De korting wordt op dezelfde wijze verrekend als de overige premiekortingen en bedraagt € 3.500 per jaar per werknemer. Omdat de korting in 2014 maar zes maanden van toepassing kan zijn bedraagt de korting over 2014 € 1.750.

Om het voor de Belastingdienst mogelijk te maken de korting te controleren moet u de schriftelijke arbeidsovereenkomst en een doelgroep verklaring van het UWV of de gemeente, waaruit blijkt dat de persoon recht had op een WW- of bijstandsuitkering, bij uw loonadministratie bewaren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.