Ipad is geen telefoon maar computer

De Hoge Raad heeft in zijn uitspraak van 11 september 2015 (ECLI:NL:HR:2015:2496) geoordeeld dat de Ipad onder de categorie ‘computer en dergelijke apparatuur’ in de zin van art. 15b lid 1 onderdeel s Wel LB 1964 valt en niet zal worden aangemerkt als telefoon. De Hoge raad stelt zich daarbij op het standpunt dat bij ‘dergelijke apparatuur’ kan worden gedacht aan elektronische apparatuur die geheel of gedeeltelijk is bedoeld voor taken die ook met een computer kunnen worden verricht.

Hebt u in het verleden uw personeel een ipad verstrekt dan zal deze met terugwerkende kracht als computer worden aangemerkt. Gevolg hiervan is dat deze enkel belastingvrij verstrekt had mogen worden wanneer deze voor meer dan 90% zakelijke is gebruikt.

In de huidige Werkkostenregeling zal de ipad echter aan het noodzakelijkheids criterium moeten voldoen, is dit niet het geval dan valt deze in de vrije ruimte of is deze belast. Voor meer informatie over de Werkkostenregeling kunt u contact opnemen via info@hoad.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.