Nederlandse dividendbelasting in strijd met EU recht?

Het HvJ EU heeft uitspraak gedaan inzake de toepassing van de Nederlandse dividendbelasting. De Europese rechter heeft in deze uitspraken beslist dat de Nederlandse dividendbelasting in strijd is met de Europese vrijheid van het verkeer van kapitaal. Van een dergelijke strijd is sprake wanneer de belastingdruk op dividenden betaald aan binnenlands belastingplichtigen lager is dan de belastingdruk wanneer wordt betaald aan buitenlands belastingplichtigen.

Wat betekent dit:
Verkrijgt u als buitenlandse vennootschap of buitenlands natuurlijk persoon dividenden vanuit een Nederlandse Vennootschap dan is het aan te raden na te gaan of de belastingdruk voor u als ontvanger hoger is dan als u in Nederland was gevestigd of had gewoond. Als de belastingdruk voor u hoger is dan geeft dit arrest aanleiding om het exces van de in Nederland geheven dividendbelasting terug te vragen.

Voor meer informatie over deze uitspraak en advies kunt u contact opnemen via info@hoad.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.