VAR & BGL in prullenbak

Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, komt met een nieuw voorstel om schijnzelfstandigheid bij ZZP’ers tegen te gaan. Hierbij zal de BGL, beschikking geen loonheffing en de VAR komen te vervallen.

In het voorstel kunnen ZZP’ers vanaf 1 januari 2016 werken met vooraf goedgekeurde modelcontracten waarmee er geen twijfel meer bestaat over de zelfstandigheid van de ZZP’er. De modelcontracten worden vooraf beoordeeld door de Belastingdienst op ondernemersfeiten. Als de contracten goedgekeurd worden zijn deze voor iedereen te downloaden via de website van de Belastingdienst. Bij het correct toepassen van het modelcontract zijn zowel opdrachtgever als ZZP’er gevrijwaard van aanspraken achteraf.

Echter bij malafide opdrachtgevers die schijnconstructies gebruiken om ZZP’ers in te huren is wel degelijk sprake van medeverantwoordelijkheid. De Belastingdienst gaat hierop controleren, bij het niet nakomen van de voorwaarden in het contract zal de opdrachtgever, samen met de ZZP’er aansprakelijk zijn als de werkzaamheden worden beoordeeld als een dienstbetrekking.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.